Recepty

    Léky předepisujeme pouze pacientům, kteří jsou v naší péči. Je možný předpis pouze těch léků, které spadají pod naši odbornost.

    Běžná preskribce spadá do oblasti praktického lékaře (praktický lékař musí mít přehled o všech Vámi užívaných lécích, aby se zabránilo nevhodným kombinacím preparátů doporučovaných různými specialisty. Má tak nespornou roli v racionalizaci terapie a nadměrné medikaci, která může být zdraví  nebo život ohrožující). 

    Pokud potřebuje vystavit recept na lék mimo u nás plánovanou kontrolu a je preskribce tohoto léku vázána na interní nebo kardiologickou odbornost, pak nás oslovte prostřednictvím telefonu:

    +420 474447823 nebo raději info@internacv.cz